Syddanske

Fiskeri

Bestyrelse

Kontakt info
Syddanske Lystfiskere ledes af en bestyrelse, der afspejler antallet af tilsluttede klubber.
Der er dog altid en formand, en næstformand og en kasserer. Der er desuden tilknyttet to revisorer.

Såvel formand som næstformand og kasserer vælges på de årlige generalforsamlinger for to-årige perioder.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges af de underliggende klubber på deres egne
årsmøder og er således kun repræsenteret i bestyrelsen for 1 år ad gangen.

Revisorer vælges på generalforsamlingerne for to-årige perioder.

Formand.

Aktiv i Alsiske Kystfiskere og
Alsiske Fluefiskere.

Sønderjyllands Ørredfond.

Næstformand.

Medlem af Alsiske Fluefiskeres
arrangementsudvalg.

Aktiv i A.N.A.

Jørgen Moos
Nørregade 8
6310 Broager.
Telefon +45 74 44 03 63
Mobil +45 42 18 46 78
E-mail jorgen.moos@gmail.com

JoergenMoos01

Kasserer og medlems-administrator.

Alsiske Kystfiskere, pointture og
arrangementer.

Repræsentant i NASS-
samarbejdet.

Søren Haupt
Blans Østermark 4, Blans
6400 Sønderborg.
Telefon +45 74 46 15 90
Mobil +45 21 91 73 07
E-mail haupt@pc.dk

Bestyrelsesmedlem:

Kontaktperson til Danmarks Sportsfiskerforbund

Formand for Sønderjysk Ørredfond

Formand for Sportsfiskerforeningen Als

Kim Hermann
Augustenborg Landevej 45
6400 Sønderborg
tlf: 23 30 38 36
email: formanden@sportsfiskerforeningenals.dk

Bestyrelsesmedlem:

Næstformand i Alsiske Kystfiskere

Hovedansvarlig for NASS samarbejdet og turudvalg i Alsiske Kystfiskere
.

Peter Jacobsen
Slesvigvej 10, Dybbøl
6400 Sønderborg
tlf: 61 26 68 74
email: peterjacobsen10@gmail.com

Bestyrelsesmedlem.

Formand for
Alsiske Fluefiskere.

Aktiv i A.N.A.

Jørn From
Dyrkobbel 42
6300 Gråsten.
Mobil +45 23 96 39 06
E-mail hojben@bbsyd.dk

Bestyrelsesmedlem.

Formand for
Alsiske Kystfiskere.

Claus Smidemann
Bakken 16, Fynshav
6440 Augustenborg.
Telefon +4574 47 40 45
Mobil +45 60 70 69 18
E-mail bakken16@mail.dk

Revisor.

Birgit Smidemann
Bakken 16, Fynshav
6440 Augustenborg.
Telefon +45 74 47 40 45
E-mail bakken16@mail.dk

Erik W. Birk
Oversøvej 5, Dybbøl
6400 Sønderborg.

Mobil +45 26 22 44 64
E-mail ewb@os.dk

Alsiske Kystfiskere

Arrangementer

Claus Smidemann
Bakken 16, Fynshav
6440 Augustenborg.

Telefon +45 74 47 40 45
Mobil +45 60 70 69 18
E-mail bakken16@mail.dk

Ole Hansen
Dyssevænget 25, Guderup
6430 Nordborg.

Telefon +45 74 45 80 90
Mobil +45 41 19 05 92
E-mail olh@danfossuniverse.com

Søren Haupt
Blans Østermark 4, Blans
6400 Sønderborg.

Telefon +45 74 46 15 90
Mobil +45 21 91 73 07
E-mail haupt@pc.dk

60+’erne

Rudi Haupt
Ottemosevej 23, Vollerup 6400 Sønderborg.

Mobil +45 27 85 25 85
E-mail mr.haupt@outlook.dk

Vandplejen A.N.A.

Rudi Haupt
Freddy Haupt
Bjarne Kroul
Jørn From
Jørgen Moos

Indvejninger til årskonkurrencer

Alsiske Kystfiskere

Bent Sørensen
Drosselvej 4
6400 Sønderborg.

Mobil +45 61 27 17 70
E-mail bsbs@mail.tele.dk

Alle bestyrelsesmedlemmer i øvrigt.

Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2021 by syddanske.dk