Syddanske

Fiskeri

Forsiden

Velkommen til Syddanske Lystfiskere

Syddanske Lystfiskere er paraplyorganisation over en række mindre lystfiskeinteresserede klubber med
base på Als i Sønderjylland, hvor der idag er 4 forskellige klubber tilknyttet foreningen. Men der kommer
flere til i den udstrækning, der skabes interesse for at etablere klubber med en særegen interesse.
Et medlemskab af Syddanske Lystfiskere giver dig masser af muligheder for at dyrke lige netop den form
for fiskeri, du har lyst til. Og skulle du ikke finde lige netop det, du søger efter, så kunne det jo være,
at der var anledning til at starte noget op.

GENERALFORSAMLING

Der afholdes ordinær generalforsamling i Syddanske Lystfiskere
torsdag, den 21. november 2019 kl. 19.00
i Syddanske Lystfiskeres klublokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Resume af protokol fra sidste generalforsamling.
 4. Formandens beretning.
 5. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab.
 6. Eventuelle beretninger fra klubformænd og aktivitetsformænd.
 7. Indkomne forslag.
 8. Fastsættelse af kontingenter og indskud jf. § 4.
 9. Valg af formand på ulige år.
 10. Valg af næstformand på lige år.
 11. Valg af kasserer på lige år.
 12. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 13. Valg af suppleant.
 14. Valg af revisor.
 15. Eventuelt.

Forslag, der ønskes fremlagt på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse – det vil sige senest onsdag, den 13. november 2019.
Disse kan fremsendes via e-mail eller med almindelig post.

Umiddelbart herefter vil samtlige forslag blive fremsendt til orientering således, at man har en mulighed for at forberede sin stillingtagen.

Bemærk ligeledes, at foreningen er vært ved en gang smørrebrød efter generalforsamlingen. Du bedes derfor af hensyn til indkøbene venligst tilkendegive, hvorvidt du ønsker at deltage i dette arrangement. Tilmelding til Jens Nielsen på sms 30 95 09 00 eller e-mail jgnielsen01@gmail.com senest søndag, den 17. november 2019.

 1. november 2019
  Bestyrelsen
Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2019 by syddanske.dk