Kort over fangstområder

BEMÆRK: På kortene er fredningsbælter samt havneområder, hvor fiskeri ikke er tilladt, IKKE indtegnet. Disse skal naturligvis respekteres!

Flensborg Fjord

Flensborg Fjord (fra grænsen til Egernsundbroen og fra Egernsundbroen til Skelde Kobbel inkl Store Okseø)

Nybøl Nor

Nybøl Nor (indervandet nord for Egernsundbroen)

Sønderborg Bugt

Sønderborg Bugt (fra Skelde Kobbel til Sønderborg Havn og fra Sønderborg Havn til Klinting)

Hørup Hav

Hørup Hav (fra Klinting til Kegnæs Ende)

Sydkysten

Sydkysten (fra Kegnæs Ende til Gammel Pøl)

Østkysten

Østkysten (fra Gammel Pøl til Traneodde)

Nordkysten

Nordkysten (fra Traneodde til Hellesø Strand)

Als Fjord

Als Fjord, Augustenborg Fjord og Alssund (fra Hellesø Strand til Sønderborg Havn og fra Sønderborg Havn til Varnæs Hoved)

Aabenraa Fjord

Aabenraa Fjord (fra Varnæs Hoved til Barsmark)

Lillebælt

Lillebælt (fra Barsmark til Kolding Havn inkl. Barsø og Årø)